Els jocs sempre han intentat blanquejar els nazis com a 'soldats alemanys'

No és el mateix el dolent que el dolent.

Missatges de 'Unity of Command 2' amb perfecció tàctica: i funciona

La seqüela d’un joc de guerra de la Segona Guerra Mundial és un canvi d’escenari i de pràcticament tota la resta.