Canadian Edibles: Què tan fort no és suficient?

A efectes recreatius, una dosi de 10 mg ha esdevingut un punt de referència comú quan s’intenta normalitzar el cànnabis comestible. Però és suficient per als usuaris mèdics?