'Els mons exteriors' explica bones històries però us ofereix aventures avorrides

La comèdia fosca satiritza l’explotació capitalista, però també moltes de les persones que explota.

Reprodueix ‘Borderlands 3’ amb el so i el cervell desactivats

'Borderlands 3' és inferior en tots els sentits als seus predecessors, excepte un: el shlooting.

El darrer villà de 'Final Fantasy XIV' és el populisme encarnat

Una narració salvadora conscient de la classe s’enfronta al seu malestar quan les persones volen salvar-se.