Es pot beure el seu camí a un nadó amb te de fertilitat?

Els costos de molts tractaments de fertilitat són prohibitius, de manera que algunes empreses intervenen per capitalitzar aquells que no s’ho poden permetre.