El que vaig aprendre intentant trobar l’aglutinant perfecte

Vaig haver de deixar anar la idea que una carpeta em faria de pit pla. Simplement és impossible si els teus pits són tan grans com el meu.