Una guia per a companys de casa terribles

Per què insistim a conviure amb ells?