Deixa de trucar als artistes com a plantes industrials

La controvèrsia al voltant de Tramp Stamps demostra per què el terme nebulós ignora les falles de la indústria i culpa els músics.