És la temporada de bolets màgics a Austràlia

Vaig seguir un expert sota la pluja mentre arrelava al cobert a la recerca de bolets.