Una breu història de la relació amorosa de Freud amb la cocaïna

El fundador de la psicoanàlisi tenia un greu hàbit de cop.