Airbnbing La cabina de Hunter S. Thompson sona miserable i també terrorífica

Tingueu una estada relaxant al costat d’una colla de paons ronyosos a les bones gràcies de la vídua de Thompson, que, per cert, “té un permís d’armes”.