Com és sortir després dels 50 anys?

Per a les persones grans, arribar a la comunitat LGBTQ obsessionada per la joventut per primera vegada poques vegades és una experiència ideal.