El parc temàtic més estrany d’Orlando té a veure amb Jesús i mercaderies relacionades amb Jesús

Vam anar a Holy Land Experience, el parc temàtic més estrany, barat i devot que hagueu vist mai.