Per què hi ha pipí a terra?

Abordant les difícils qüestions relatives als nois i als orles.