Classifica els teus discos: Entre The Buried and Me, Paul Wagoner classifica els Hefty Seven Records de la banda

Seguiu el camí de la banda des del seu homònim cru fins al seu nou 'Coma Ecliptic'.

Per què la gent continua intentant visitar l’autobús ‘Into the Wild’?

Cada any, els viatgers van al Stampede Trail a la recerca d’algun tipus de nirvana supervivent. I cada any s’ha de rescatar persones durant el camí.